Prefabrike Beton Üretiminin Avantajları

Prefabrikasyonda geleneksel sistemlerden farklı olarak makinelerin yoğun olarak  kullanılması ve ön yatırım maliyeti bulunması sebebiyle, prefabrik yapı sistemlerinin  ekonomik olmadığı düşüncesi ağır basabilir. Ancak, olumlu yönleri ile prefabrikasyon  yatırımcısına uzun vadede önemli kazançlar getirebilmektedir. Bu  olumlu yönler şu şekilde sıralanabilir:

 • Prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde kalıp bir defa kurulur ve aynı  kalıptan yapılan seri üretim sayesinde kalıp maliyetleri azaltılmış olur.
 • Fabrika ortamında yapılan üretimde işçi sayısının şantiye ortamında yapılan  üretime kıyasla daha az olması ve yapılabilen sıkı denetimlerle iş kazası sayısının azaltılması ile iş gücü daha verimli bir biçimde kullanılır.
 • Fabrikada, şantiye ortamına göre, daha iyi çalışma şartlarında üretim yapılması istenilen kalitede ürün elde edilmesini sağlamakta; ayrıca kıt kaynaklar verimli bir biçimde kullanılarak malzeme kullanımı optimumda tutulmaktadır.
 • Kapalı ortamda gerçekleştirilen prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminin mevsim koşullarından etkilenmemesi; şantiyede proje için gerekli altyapı çalışmaları sürerken taşıyıcı elemenların fabrikada üretilebilmesi;
 • üretimin sabit olması sebebiyle iş programının daha kesin belirlenmesi ve olası gecikmelerin öngörülmesi; proje yapım süresini oldukça kısaltmaktadır.
 • Fabrikada yapılan prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde beton dayanımı için son derece önemli olan kür koşulları en iyi şekilde sağlanır.
 • Üretimdeki süreklilik ve tekrar sayesinde uzmanlaşma sağlanır.
 • İhzarat gereksinimi olmadığından depolama ve stoklama maliyeti olmaz.
 • Fabrika üretiminde istenilen kaliteye ulaşılabilmesi sayesinde üretilen yapı elemanları daha uzun ömürlü olmaktadır.
 • Fabrikada yapılan üretimde yapım hızının artması; işçilikten en yüksek verimin alınması ve malzeme kaybının en aza indirilmesi sayesinde verimlilik artmaktadır.
 • Prefabrik betonarme yapı elemanlarıyla inşaa edilen yapının biter bitmez servise hazır halde olması, ve geleneksel inşaata kıyasla daha erken bitmesi sayesinde yatırımcıya erken kira veya satış geliri sağlamaktadır.
 • Prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde beklenen maliyet ile gerçek maliyet arasında çok büyük farkların ortaya çıkmaması veya belirlenen bütçe dahilinde kalınması.