Ön Üretimli Betonarme Sistemleri

Gelişmiş ve endüstriyelleşmiş ülkelerde, bina projelerinin yapım sürecinde prefabrik betonarme yapı elemanları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir bina projesinde, prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılmasının bir çok yararı vardır. Bu yararlar kısaca, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapıelemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması, ve şantiyede meydanagelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi şeklinde özetlenebilir. Avrupa’da, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, prefabrik betonarme yapı sistemleri yarım asrı aşkın bir süredir yaygın bir şekilde başarı ile uygulanmaktadır.

Türkiye’de ise, betonarme yapı elemanlarının prefabrikasyonu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların başında başlamıştır. Ancak, ilk çalışmaların istenilen sonuçları vermemesi nedeniyle sektör yeterli desteği alamayarak hedeflenen seviyeye ulaşamamıştır. Günümüzde, prefabrik betonarme yapı sistemleri genellikle sanayi yapılarının inşaatında kullanılmaktadır.

Bir bina projesinin yapımında prefabrik betonarme yapı elemanlarının kullanılması, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi gibi bir çok yarar sağlamaktadır.

Kuzey Avrupa ülkelerinde prefabrik betonarme yapı sistemleri yarım asrı aşkın bir süredir yaygın bir şekilde başarı ile uygulanmakta iken Türkiye’de sözkonusu yapı sistemlerinin kullanım oranları oldukça düşüktür. Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründe prefabrik betonarme yapı sistemlerinin yaygın olarak kullanılmamasının nedenleri ayrıntılı bir biçimde ortaya konmuştur.